The Cardinals of the Holy Roman Church

Polish cardinals from 1439 until 2007


15th Century 16th Century 17th Century 18th Century 19th Century 20th Century 21st Century
Consistories Catalogs Country catalogs Home Search

Sources: Prokop, Krzysztof Rafał. Polscy kardynałowie. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2001; Nitecki, Piotr. Kardynałowie Kosścioła w Polsce. Częstochowa : Kuria Metropolitalna w Częstochowie, Tygodnik Katolicki Niedziela, 1999; and General list of cardinals, The Cardinals of the Holy Roman Church.


15th century
Zbigniew z Oleśnicy (1439)
Wincenty Kot z Dębna (1444)
Fryderyk Jagiellończyk (1493)

Top Consistories Catalogs Home Search

16th century
Stanisław Hosius (1561)
Jerzy Radziwiłł (1583)
Andrze Batory (1584)

Top Consistories Catalogs Home Search

17th century
Bernard Maciejowski (1604)
Jan Olbracht Waza, S.J. (1629)
Jan Kazimierz Waza, S.J. (1646)
Augustyn Michał Stefan Radziejowski (1686)
Jan Kazimierz Denhoff (1686)

Top Consistories Catalogs Home Search

18th century
Jan Aleksander Lipski (1737)

Top Consistories Catalogs Home Search

19th century
Mihail Lewicki (1856)
Mieczysław Halka Ledóchowski (1875)
Włodzimierz Czacki (1882)
Albin Dunajewski (1890)
Sylwester Sembratowicz (1895)

Top Consistories Catalogs Home Search

20th century
Jan Puzyna (1901)
Aleksander Kakowski (1919)
Edmund Dalbor (1919)
August Hlond, S.D.B. (1927)
Adam Stefan Sapieha (1946)
Stefan Wyszyński (1953)
Karol Wojtyła (1967) (Pope John Paul II)
Bolesław Kominek (1973)
Bolesław Filipiak (1976)
Franciszek Macharski (1979)
Władysław Rubin (1979)
Józef Glemp (1983)
Henryk Roman Gulbinowicz (1985)
Andrzej Maria Deskur (1985)
Marian Jaworski (1998)
Adam Kozłowiecki, S.J. (1998)

Top Consistories Catalogs Home Search

21st century
Zenon Grocholewski (2001)
Stanisłas Nagy, S.C.I. (2003)
Stanisław Dziwisz (2006)
Stanisław Ryłko (2007)
Kazimierz Nycz (2010)

Top Consistories Catalogs Home Search

©1998-2018 Salvador Miranda.